Daftar Informasi SKPD

Nama DIP

Standar Operasional Prosudru (SOP) Dinas Pertanaian


: Dinas Pertanian | : 29x | : 124x | : .pdf | : 228.67 KB

Data Poupulasi Ternak 2019


: Dinas Pertanian | : 33x | : 125x | : .pdf | : 821.77 KB

Seteruktur Organisasi Dinas


: Dinas Pertanian | : 61x | : 170x | : .pdf | : 72.33 KB

RENSTRA


: Dinas Pertanian | : 179x | : 148x | : .pdf | : 3.22 MB

Buku Profil Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 93x | : 198x | : .pdf | : 2.71 MB

Rekap DPA Perubahan 2019


: Dinas Pertanian | : 35x | : 144x | : .pdf | : 45.48 KB

Rekap DPA Perubahan 2018


: Dinas Pertanian | : 22x | : 127x | : .pdf | : 51.23 KB

Rekap DPA Perubahan 2017


: Dinas Pertanian | : 26x | : 132x | : .pdf | : 51.73 KB

Rekap DPA 2019


: Dinas Pertanian | : 34x | : 144x | : .pdf | : 46.7 KB

Rekap DPA 2018


: Dinas Pertanian | : 37x | : 144x | : .pdf | : 52.25 KB

Rekap DPA 2017


: Dinas Pertanian | : 42x | : 135x | : .pdf | : 53.88 KB

Tupoksi Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 54x | : 184x | : .pdf | : 370.09 KB