Daftar Informasi SKPD

Nama DIP

Standar Operasional Prosudru (SOP) Dinas Pertanaian


: Dinas Pertanian | : 17x | : 46x | : .pdf | : 228.67 KB

Data Poupulasi Ternak 2019


: Dinas Pertanian | : 24x | : 45x | : .pdf | : 821.77 KB

Seteruktur Organisasi Dinas


: Dinas Pertanian | : 47x | : 91x | : .pdf | : 72.33 KB

RENSTRA


: Dinas Pertanian | : 69x | : 55x | : .pdf | : 3.22 MB

Buku Profil Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 54x | : 84x | : .pdf | : 2.71 MB

Rekap DPA Perubahan 2019


: Dinas Pertanian | : 28x | : 59x | : .pdf | : 45.48 KB

Rekap DPA Perubahan 2018


: Dinas Pertanian | : 17x | : 49x | : .pdf | : 51.23 KB

Rekap DPA Perubahan 2017


: Dinas Pertanian | : 20x | : 50x | : .pdf | : 51.73 KB

Rekap DPA 2019


: Dinas Pertanian | : 27x | : 60x | : .pdf | : 46.7 KB

Rekap DPA 2018


: Dinas Pertanian | : 27x | : 57x | : .pdf | : 52.25 KB

Rekap DPA 2017


: Dinas Pertanian | : 33x | : 60x | : .pdf | : 53.88 KB

Tupoksi Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 43x | : 106x | : .pdf | : 370.09 KB