Daftar Informasi SKPD

Nama DIP

SK PPID OPD Pertanaian


: Dinas Pertanian | : 23x | : 54x | : .pdf | : 871.58 KB

Standar Operasional Prosudru (SOP) Dinas Pertanaian


: Dinas Pertanian | : 47x | : 183x | : .pdf | : 228.67 KB

Data Poupulasi Ternak 2019


: Dinas Pertanian | : 42x | : 184x | : .pdf | : 821.77 KB

Seteruktur Organisasi Dinas


: Dinas Pertanian | : 90x | : 220x | : .pdf | : 72.33 KB

RENSTRA


: Dinas Pertanian | : 273x | : 212x | : .pdf | : 3.22 MB

Buku Profil Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 136x | : 278x | : .pdf | : 2.71 MB

Rekap DPA Perubahan 2019


: Dinas Pertanian | : 45x | : 207x | : .pdf | : 45.48 KB

Rekap DPA Perubahan 2018


: Dinas Pertanian | : 36x | : 188x | : .pdf | : 51.23 KB

Rekap DPA Perubahan 2017


: Dinas Pertanian | : 38x | : 179x | : .pdf | : 51.73 KB

Rekap DPA 2019


: Dinas Pertanian | : 50x | : 204x | : .pdf | : 46.7 KB

Rekap DPA 2018


: Dinas Pertanian | : 45x | : 200x | : .pdf | : 52.25 KB

Rekap DPA 2017


: Dinas Pertanian | : 51x | : 193x | : .pdf | : 53.88 KB

Tupoksi Dinas Pertanian


: Dinas Pertanian | : 63x | : 246x | : .pdf | : 370.09 KB