Daftar Informasi SKPD

Nama DIP

Tupoksi Dinas Pertanian


: Dinas pertanian | : 21x | : 63x | : .pdf | : 370.09 KB

Rekap DPA 2017


: Dinas pertanian | : 7x | : 17x | : .pdf | : 53.88 KB

Rekap DPA 2018


: Dinas pertanian | : 5x | : 14x | : .pdf | : 52.25 KB

Rekap DPA 2019


: Dinas pertanian | : 8x | : 14x | : .pdf | : 46.7 KB

Rekap DPA Perubahan 2017


: Dinas pertanian | : 3x | : 10x | : .pdf | : 51.73 KB

Rekap DPA Perubahan 2018


: Dinas pertanian | : 3x | : 8x | : .pdf | : 51.23 KB

Rekap DPA Perubahan 2019


: Dinas pertanian | : 11x | : 13x | : .pdf | : 45.48 KB

Buku Profil Dinas Pertanian


: Dinas pertanian | : 11x | : 12x | : .pdf | : 2.71 MB

RENSTRA


: Dinas pertanian | : 5x | : 10x | : .pdf | : 3.22 MB

Seteruktur Organisasi Dinas


: Dinas pertanian | : 8x | : 27x | : .pdf | : 72.33 KB

Data Poupulasi Ternak 2019


: Dinas pertanian | : 5x | : 7x | : .pdf | : 821.77 KB

Standar Operasional Prosudru (SOP) Dinas Pertanaian


: Dinas pertanian | : 4x | : 8x | : .pdf | : 228.67 KB